1- Vào trang web của Training Peaks (https://www.trainingpeaks.com), ấn vào “sign up free”

2- Sau khi đăng ký với email và chọn password, các bạn sẽ được chuyển về mục như hình dưới. Chọn “Start now” trong mục Do it yourself

3- Nhớ chọn Unit Preference là “Metric” thay vì English. Các đơn vị sẽ được chuyển về kg, km v.v..

4- Tiếp theo là phần Sync các activities của bạn từ trước vào Training Peaks. Tất cả các workout bạn đã tập sẽ được sync vào TP và chúng tôi có thể xem. Chọn Garmin, Suunto, Polar và Myfitnesspal tùy vào loại đồng hồ (hoặc apps trên điện thoại) bạn có. Nếu bạn chưa bao giờ dùng các loại đồng hồ hoặc app Myfitnesspal thì có thể bỏ qua phần này). Ở đây chúng tôi lấy ví dụ Garmin.

5- Chọn “Connect and Sync” nếu bạn muốn sync các bài tập của bạn từ Garmin Connect vào Training Peaks.

6- Sau khi chọn, bạn sẽ được chuyển tới trang đăng nhập vào tài khoản Garmin Connect

7- Sau khi đăng nhập vào Garmin Connect, bạn sẽ thấy hiện lên trang dưới đây. Điều đó có nghĩa là bạn đã sync thành công. Các workout của bạn sẽ được sync vào TrainingPeaks trong vòng 1-2 ngày. Hãy ấn vào “Continue to my account”.

8- Sau khi nhấn “continue to my account”, trang dưới đây sẽ hiện lên. Bạn cũng có thể truy cập vào trang này qua link http://app.trainingpeaks.com/. Tiếp đến bạn sẽ phải đăng ký BoiDapChay làm coach. Hãy vào mục Settings

9- Chọn mục “Coaches” phía bên trái màn hình. Nhập email của BoiDapChay Coaching: boidapchay.coach@gmail.com (triathlon) hoặc boidapchayassistant@gmail.com (chạy) và nhấn “add”. Chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản của bạn và bạn sẽ chính thức trở thành thành viên của BoiDapChay Coaching trên TrainingPeaks. Qua TrainingPeaks, chúng tôi sẽ giao bài tập, phân tích và gửi feedback cho các bạn.

BÌNH LUẬN

Hãy nhập bình luận của bạn
Điền tên của bạn