Bài Tập Đạp Biến Tốc Cadence Nhanh – Chậm

Thông thường chúng ta hay được khuyên là nên đạp ở cadence cao, trong khoảng 80-90 rpm (revolutions per minute hay số vòng quay...

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT