Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Recurring Event Long Bien Marathon

Long Bien Marathon

Trung tâm Thể thao Long Biên Việt Hưng, Long Biên, Hanoi

Long Biên là quận phía bắc của thành phố Hà Nội, là nơi gặp nhau của hai con sông huyết mạch (sông Hồng và sông Đuống), với rất nhiều di tích lịch sử văn hóa và hạ tầng đô thị phát triển ngày một khang trang theo hướng xanh và bền vững. Long Bien Marathon […]

Recurring Event Long Bien Marathon

Long Bien Marathon

Trung tâm Thể thao Long Biên Việt Hưng, Long Biên, Hanoi

Long Biên là quận phía bắc của thành phố Hà Nội, là nơi gặp nhau của hai con sông huyết mạch (sông Hồng và sông Đuống), với rất nhiều di tích lịch sử văn hóa và hạ tầng đô thị phát triển ngày một khang trang theo hướng xanh và bền vững. Long Bien Marathon […]

Recurring Event Long Bien Marathon

Long Bien Marathon

Trung tâm Thể thao Long Biên Việt Hưng, Long Biên, Hanoi

Long Biên là quận phía bắc của thành phố Hà Nội, là nơi gặp nhau của hai con sông huyết mạch (sông Hồng và sông Đuống), với rất nhiều di tích lịch sử văn hóa và hạ tầng đô thị phát triển ngày một khang trang theo hướng xanh và bền vững. Long Bien Marathon […]