140.6

    0

    Cự ly Full Ironman 140.6 dặm bao gồm 2.4 dặm/3.8km bơi, 112 dặm/180km đạp xe, 26.2 dặm/42.2km chạy bộ.

    Đồng nghĩa:
    Full Ironman