70.3

    0

    Cự ly Half Ironman 70.3 dặm bao gồm 1.2 dặm/1.9km bơi, 56 dặm/90km đạp xe, 13.1 dặm/21.1km chạy bộ.

    Đồng nghĩa:
    half ironman, 1/2 IM