Active recovery

    0

    Bài tập hoặc hoạt động ở cường độ thấp, nhẹ nhàng, ở nhịp tim Zone 1 và thường được thực hiện sau những bài tập nặng hoặc sau thi đấu với mục đích phục hồi cho cơ thể.