Aero

    0

    Thuật ngữ viết tắt của aerodynamic tức là khí động học. Trong triathlon đây là thuật ngữ dùng chủ yếu trong đạp xe nhằm nói lên sự tối ưu về khí động lực khi đạp, từ tư thế đạp xe (quan trọng nhất) cho tới mũ, bánh xe, thân xe,….

    Đồng nghĩa:
    Aerodynamic