Aerobars

    0

    Thuật ngữ chỉ phần tay nghỉ được gắn vào ghi đông xe đạp chủ yếu dùng trong các cuộc đua 3 môn phối hợp (triathlon) và là phần không thể thiếu của các xe tri-bike hoặc time-trial bike (TT Bike) để VĐV có thể nằm và trườn người lên phía trước để có được tư thế tối ưu về khí động lực khi đạp, hạn chế cản gió ở mức thấp nhất có thể.

    Đồng nghĩa:
    Aero Bars