Anaerobic

    0

    Anaerobic (hô hấp kỵ khí) là quá trình sản sinh năng lượng khi không có đủ oxy, khái niệm ngược lại với aerobic (hô hấp hiếu khí).

    Chủ yếu xảy ra khi bạn tập các bài tập nặng hoặc cardio có cường độ rất cao như HIIT, chạy interval, …. khi đó bạn không có đủ oxy cung cấp cho cơ thể để tạo ra năng lượng cần thiết dẫn đến quá trình chuyển hoá năng lượng yếm khí (thiếu oxy). Việc luyện tập trong vùng anaerobic sẽ giúp bạn tăng cường tốc độ và tăng được ngưỡng Lactate Threshold của mình, hay nói một cách dễ hiểu hơn là tăng khả năng chịu đựng mệt mỏi khi cơ thể vận động ở cường độ cao.

    Đồng nghĩa:
    kị khí, yếm khí, kỵ khí