Brick

    0

    Bài tập Brick hay còn gọi là Đập gạch là thuật ngữ được dùng khi tập luyện 3 môn phối hợp (triathlon) chỉ những bài tập back to back cho 2 môn liên tiếp, và thường được chỉ cho việc thực hiện một bài chạy bộ ngắn (từ 10-20 phút) nối tiếp ngay sau bài đạp xe dài.

    Mục đích của việc tập brick là để cho chân quen với cảm giác bắt đầu chạy ngay sau khi đạp, lúc đó chân bạn sẽ có cảm giác nặng như gạch. Ngoài ra bạn có thể tranh thủ tập luyện transition để quen khi thi đấu trong triathlon.