Cadence

    0

    Chủ yếu được dùng trong đạp xe, được hiểu là nhịp độ hay tần số guồng chân và tính bởi số vòng quay pedal trên phút (RPM – revolutions per minute). 90 RPM thường được nhiều HLV và VĐV coi là cadence trung bình lý tưởng.

    Trong chạy bộ, cadence dùng đơn vị là SPM (steps per minute) chỉ số bước chân chạm đất trong một phút. 180 SPM thường được coi là cadence trung bình lý tưởng khi chạy.