domestique

    0

    Trong đua xe đạp, domestique chỉ những samurai phục vụ cho đội trưởng hay đàn anh/người hùng (star) của đội mình. Thường Domestiques phải hy sinh thay phiên chạy dẫn đầu cho đội trưởng – đây là cách vừa bảo vệ vừa cho đàn anh dưỡng sức để cần cho lúc xuất chinh như đua tổng hợp (GC), Vọt hay Leo dốc. Ngoài ra các domestique còn phải lo việc tiếp tế nước bình và thức ăn trưa cho đàn anh, sẵn sàng đưa xe của mình cho đàn anh khi có tai nạn.

    Trong tiếng Pháp, domestique nghĩa là người hầu (servant).

    Đồng nghĩa:
    domestiques