Drill

    0

    Drill thường là một bài tập nhỏ tập trung vào để cải thiện 1 kỹ thuật cụ thể, lặp đi lặp lại để sửa lỗi hoặc điều chỉnh form nhằm nâng cao sự hiệu quả, tăng cảm giác khi thi đấu.

    Các bài tập drill là rất quan trọng, đặc biệt là trong bơi lội, môn thể thao đòi hỏi nhiều kỹ thuật bên cạnh thể chất và sức bền. Thường các bài drill luôn nằm trong training plan kể cả của các VĐV chuyên nghiệp để giữ và duy trì cảm giác, ngoài ra còn có tác dụng làm nóng trước khi bước vào bài tập chính (main set).

    Đồng nghĩa:
    Drills