Echelon

    0

    Một cách xếp đội hình đạp xe theo cấp bậc tạo ra 1 đường chéo để chắn gió ngang thay vì xếp trước sau như trong Peloton.