Elevation

  0

  Là thuật ngữ dùng trong chạy bộ (thường là chạy trail), đạp xe hoặc leo núi, chỉ tổng số độ cao (m hoặc ft) so với mực nước biển mà VĐV đạt được trong cả chặng đường.

  Lưu ý rằng chỉ số này chỉ tính độ cao đi lên chứ không tính phần đi xuống.

  Ví dụ như trong biểu đồ trên, elevation gain từ điểm A tới điểm G chỉ là 5+4=9m, và elevation loss từ A tới G đương nhiên là 0m. Tuy nhiên tổng độ dốc phải leo (ascent) từ A tới G sẽ là 5+2+5+3=15m.

  Trong các cuộc thi có đường đèo dốc thường BTC sẽ gửi thông tin bản đồ bao gồm độ dài quãng đường (distance) và độ cao (elevation), ví dụ đây là bản đồ cuộc thi ultra trail VTM Mộc Châu 70km

  Đồng nghĩa:
  Elevation gain, cumulative gain