FTP

  0

  FTP (Functional Threshold Power), thuật ngữ chủ yếu dùng trong môn đạp xe là một chỉ số quan trọng bậc nhất khi bạn tập đạp xe dựa trên lực đạp (power-based trainning). Đây là chỉ số đo bằng Watt thể hiện power (lực đạp) trung bình của bạn trong một buổi tập hết sức (allout) suốt 1 giờ đồng hồ.

  Chỉ số FTP sẽ được dùng trong toàn bộ kế hoạch tập luyện của bạn để xác định cường độ tập luyện của bạn tính theo % FTP tương ứng.

  Trong bơi và chạy thì chỉ số FTP (Functional Threshold Pace) cũng được xác định tương tự, đó là tốc độ (pace) trung bình mà bạn có thể duy trì với cường độ tối đa trong 1 giờ đồng hồ.

  Đồng nghĩa:
  Functional Threshold Power, Functional Threshold Pace