Ironman

    0

    IRONMAN hay còn gọi là IRONMAN 140.6 là cuộc thi ba môn phối hợp (triathlon) nổi tiếng thế giới với gần 200 cuộc thi đã diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Sự kiện được tổ chức bởi tổ chức World Triathlon Corporation (WTC), bao gồm tổng cộng 140.6 dặm cho 3 môn trong đó có bơi 2,4 dặm (3,86km), đạp xe 112 dặm (180,25km), chạy marathon 26,2 dặm (42,2km).

    Năm 2015, cuộc thi lần đầu được diễn ra tại bờ biển Đà Nẵng, Việt Nam theo khuôn khổ IRONMAN 70.3 với quãng đường bằng một nửa so với IRONMAN, là 70.3 dặm, bao gồm: bơi 1,2 dặm (1,9km); đạp xe 56 dặm (90km) và chạy bộ half marathon 13,1 dặm (21,1km).