Lactate Threshold

    0

    Một trong những thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong tập luyện bởi các HLV và VĐV trên toàn thế giới.

    Lactate Threshold (LT) được định nghĩa là ngưỡng vận động với cường độ cao mà lượng axit lactic sinh ra tương đương lượng mà cơ thể có thể đào thải, dẫn đến sự bùng nổ axit lactic trong cơ thể, khiến cho bạn chỉ có thể duy trì được cường độ vận động này ở một thời gian nhất định (thường là từ 30 phút tới 1 giờ).

    Đồng nghĩa:
    LTHR, Lactate Threshold Heart Rate, Anaerobic Threshold