Power

    0

    Power được định nghĩa là năng lượng sinh ra, được tính bằng đơn vị Watt, là chỉ số được dùng rất phổ biến trong môn xe đạp. Trong môn xe đạp, power giúp xác định độ nặng/nhẹ khi đạp và được đo bằng dụng cụ chuyên dụng là power meter.