pull

    0

    Pull hay còn gọi là kéo nước là pha kỹ thuật ngay sau động tác Catch, bắt đầu từ đỉnh đầu và kéo xuống thân người. Đây là động tác tạo ra lực đẩy chính trong bơi lội và là pha kỹ thuật gần như quan trọng bậc nhất trong bơi.

     

    Đồng nghĩa:
    kéo nước