Recover

    0

    Trong thể thao chuyên nghiệp có một câu – Tập luyện để hồi phục chứ đừng Hồi phục để tập luyện. Hồi phục (recover) là một quá trình quan trọng trong tập luyện, nếu bạn tập luyện quá nặng và liên tiếp, không cho cơ thể có khả năng hồi phục hợp lý thì sẽ chỉ dẫn tới các kết quả tồi tệ, thậm chí chấn thương chứ thành tích không thể tốt lên.

    Hồi phục bao gồm các lần nghỉ ngơi ngắn giữa các set tập, cho đến cả một ngày nghỉ dài, kết hợp với dinh dưỡng, ngủ và thậm chí có thể là những buổi tập nhẹ nhàng (easy) để giúp cơ bắp tự khôi phục lại các sợi cơ yếu đã bị phá huỷ bởi các bài tập nặng trước đó.