Scull

    0

    Scull chỉ một động tác kỹ thuật của bơi lội, được dùng rất nhiều trong các drills của bơi để cải thiện sức mạnh và độ hiệu quả dưới nước. Về cơ bản, scull chỉ động tác bạn di chuyển đôi tay với lòng bàn tay úp xuống, theo một vòng tròn hoặc hình số 8 ngay dưới bề mặt nước để ép xuống. Bạn cần đưa tay ra phía trước mặt bạn với cùi chỏ gập lại và tay hơi rộng hơn vai. Động tác này giúp cho bạn nổi trên mặt nước khi đang ở tư thế đứng. Tương tự khi ở tư thế nằm ngang trên mặt nước thì scull sẽ giúp bạn tiến về phía trước hoặc thậm chí bơi giật lùi về phía sau nếu chân bạn không bị chìm và core khoẻ (nếu không bạn có thể sử dụng phao kẹp chân).

    Đồng nghĩa:
    sculling