Strokes Per Length

    0

    SPL hay Strokes Per Length là chỉ số để tính xem bạn đi được bao xa dưới nước cho mỗi một quạt tay (stroke), từ đó có thể nhìn ra kỹ thuật bơi của bạn có hiệu quả hay không. Thường thì SL được tính bằng cách đếm số tay bạn quạt cho mỗi chiều dài bể bơi. Ví dụ bạn bơi hết 1 chiều dài bể 50m mất tổng cộng 50 quạt tay thì SPL của bạn sẽ là 50 (cho bể tiêu chuẩn 50m) hay mỗi quạt tay của bạn đi được 1m dưới nước.

    Đồng nghĩa:
    Stroke Count, stroke per length