Stroke Rate

    0

    Stroke Rate (SR) là thuật ngữ dùng trong bơi lội, chỉ số lần quạt tay của bạn trong một phút (SPM – strokes per minute), tính cả 2 tay.

    Trong bơi sải (freestyle), 40 SPM được coi là SR thấp, 80 SPM được coi là SR cao.