Tempo

  0

  Bài tập tempo là bài tập chạy ở tốc độ (pace) nhanh, còn được gọi là bài tập Lactate Threshold hay bài tập Threshold, nhằm mục đích cải thiện ngưỡng chịu đựng ở mức LT của bạn, giúp cơ thể ít bị mỏi hơn khi chạy với một tốc độ cao dần.

  Để xác định tốc độ tempo hợp lý, bạn có thể thử các cách sau:

  • Thêm vào 30 tới 40 giây cho pace 5K của bạn hoặc 15 tới 20 giây cho pace chạy 10K.
  • Nhịp tim: 85 tới 90% của nhịp tim cực đại (MHR).
  • Cảm nhận nỗ lực (Perceived Exertion): Thang điểm 8/10 (một nỗ lực thoải mái sẽ là điểm 5, một cuộc thi đấu sẽ gần với điểm 10).
  • Test hội thoại: Một câu nói đại loại như “Chạy okay” là có thể thực hiện được, nhưng một cuộc hội thoại thì chắc chắn là không.