Trainer

    0

    Trainer là dụng cụ giúp đạp xe trong nhà mà ở Việt Nam hay quen gọi là ru lô. Trainer có nhiều loại nhưng thường có ba loại chính là nam châm (magnetic trainer), chất lỏng (fluid trainer) và thông minh (smart trainer)