1. Events
  2. DHA Vietnam

DHA Vietnam

Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập và phát triển, các thương hiệu đang đẩy mạnh quá trình quảng bá sản phẩm của mình nên có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm khách hàng và cung cấp các dịch vụ;
Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, chuyển giao công nghệ cũng như quảng cáo và tổ chức sự kiện, lĩnh vực mới và đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam nên DHA Vietnam có nhiều thuận lợi để phát triển và mở rộng thị trường…
Today