1. Events
  2. Race Vietnam

Race Vietnam

Race Vietnam là sản phẩm cổng thông tin đăng ký và quản lý kết quả cho các giải thể thao. Được xây dựng với sứ mệnh đơn giản hoá và tập trung hoá việc đăng ký các giải thể thao, đồng thời tư vấn tổ chức các giải đấu liên kết một cách chuyên nghiệp, Race Vietnam mong cùng các nhà tổ chức xây dựng một Việt Nam với nhiều hoạt động thể thao tầm cỡ quốc tế. Ngoài ra, Race Vietnam muốn đem các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới các VĐV và phát triển phong trào lối sống gần gũi với thiên nhiên.

Today