1. Events
  2. SPORTING REPUBLIC

SPORTING REPUBLIC

Sporting Republic is a Hong Kong based independent sports management agency. With a client base all over Asia, we help both established brands and early-stage companies reach their goals through various sports marketing campaigns.
Today

HCMC Sky Run

Bitexco Tower Bitexco Financial Tower, Hochiminh City

Cuộc thi Chạy thang bộ - HCMC SkyRun lấy ý tưởng từ môn thể thao chạy bộ dọc các tòa nhà chọc trời trên thế giới. Hoạt động này đã […]