Tuần giảm tải trong giáo án tập chạy

Cho dù bạn tập chạy 5km-10km hay Marathon, một kỳ luyện tập nói chung thường bao gồm 3-4 tuần tập liên tiếp với cường độ tăng dần, sau đó là … Đọc tiếp Tuần giảm tải trong giáo án tập chạy