catch

    0

    Catch hay còn gọi là tì nước là động tác kỹ thuật quan trọng hàng đầu trong bơi lội. Catch bắt đầu tại thời điểm tay của bạn vẫn đang vươn ra đằng trước, sau đó bắt đầu ôm nước và đẩy tay ra phía sau. Động tác catch là sự cảm nhận nước rất quan trọng và là sự khác biệt lớn nhất giữa một VĐV bơi lội đỉnh cao và dân bơi phong trào.

    Đồng nghĩa:
    tì nước