Trang chủ About Us

About Us

English

Boidapchay.com is a community-driven website, founded by Cao Ngoc HaPham Thuy Vi and Pham Minh Quang, with the help of Nguyen Ngoc Minh and Trang Phan.

The purpose of Boidapchay.com is to become Vietnam’s largest sporting platform and knowledge database in running, swimming, biking and triathlon, for athletes from all levels – beginners to veterans. This is an open platform, allowing all members to share their knowledge, making Boidapchay.com a platform truly for athletes, by athletes.

Tiếng Việt

Boidapchay.com là một trang web cộng đồng, được thành lập bởi Cao Ngọc HàPhạm Thúy Vi và Phạm Minh Quang, cùng với sự trợ giúp của Nguyễn Ngọc MinhTrang Phan.

Mục đích của Boidapchay.com là trở thành nền tảng kiến thức và diễn đàn lớn nhất và hay nhất Việt Nam về các môn chạy bộ, bơi lội, xe đạp và triathlon, hướng tới mọi đối tượng từ người mới tập thể thao đến những VĐV phong trào dày dặn kinh nghiệm. Đây là một diễn đàn mở, cho phép tất cả các thành viên tham gia đóng góp kinh nghiệm, bài viết để Boidapchay.com thực sự trở thành một diễn đàn vì cộng đồng thể thao, bởi cộng đồng thể thao.