Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Minh Thành

Minh Thành

1 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
Thành viên gạo cội của nhóm đạp xe Tour de 69. Bén duyên với môn chạy bộ gần đây, Minh Thành đã sớm gặt hái được nhiều thành tích khủng : HM-1:35:50, FM-3:31:01

Chúng ta có nên thực sự quan tâm đến cadence chạy?

0
Tiêu chuẩn vàng cũ là 180 bước mỗi phút. Nhưng đây là những gì nghiên cứu mới nói. Cadence, hoặc số bước chạy mỗi phút,...