Giáo Án Chạy

Đây là một số chương trình tập luyện do boidapchay biên soạn. Các chương trình luyện tập đã được áp dụng với chính các HLV của boidapchay và cho các thành viên của boidapchay coaching. Đây là các giáo án được đúc kết sau nhiều năm tập luyện, tìm hiểu tài liệu và luyện tập với các HLV nổi tiếng trong khu vực và thế giới (trisutto, COS Coaching v.v..).

Không có bài viết để hiển thị

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT