DNF

    0

    DNF là viết tắt của Did Not Finish là thuật ngữ chủ yếu dùng trong các cuộc thi đường trường như chạy bộ hay triathlon, dành cho những người không thể hoàn thành hết cự ly trong khoảng thời gian yêu cầu của cuộc thi (cut-off time).

    Theo thống kê của các giải marathon lớn trên thế giới, sẽ có khoảng từ 1-2% người tham gia không thể hoàn thành cuộc thi, và tỷ lệ này sẽ có thể tăng nếu thời tiết không thuận lợi.