Đạp Xe

Blog về các vấn đề liên quan đến xe và môn xe đạp

Ký Sự đạp xe với Movistar trong sự kiện Garmin x Movistar Exclusive Fan...

Ngày 23 tháng 10 vừa qua, Garmin phối hợp với đội đua Movistar tổ chức sự kiện “Garmin x Movistar Exclusive Fan...

Ký sự tai nạn khi đạp xe và quá trình phục hồi (Phần 2)

Phần 1 Ký sự tai nạn khi đạp xe và quá trình phục hồi đã nói về tai nạn khiến chân mình cà nhắc 3...

Ký sự tai nạn khi đạp xe và quá trình phục hồi (Phần 1)

Bài viết này nhằm mục đích kể lại quá trình gặp tai nạn trên đường đạp xe cho đến những ngày đau đớn nằm...

Tập đạp xe tuần 17.12

Nhìn tổng quan thì tôi đã khá thành công trong tập đạp xe ở tuần này:- Đã bắt đầu dùng Vector 3 để...

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT