Vibram Hong Kong 100

Nhật ký tập luyện của Cao Ngọc Hà cho giải chạy trail Ultra Marathon Vibram Hong Kong 100km diễn ra ngày 27/1/2018.

Chạy dài Chủ nhật ngày 17.12

0
Chủ nhật là ngày mà tôi được nghỉ làm, do vậy đây cũng là buổi tôi đặt lịch chạy dài (Long run - LR)...

Tuần 11.12.2017 03 buổi tempo leo cầu

0
Trong tuần 11.12.2017 tôi tập 03 buổi tempo leo cầu Nguyễn Chí Thanh. Mục đích là tập cho giải HK100 vào 27/01.2018. Vì là...