Chạy dài Chủ nhật ngày 17.12

Chủ nhật là ngày mà tôi được nghỉ làm, do vậy đây cũng là buổi tôi đặt lịch chạy dài (Long run - LR)...

Tuần 11.12.2017 03 buổi tempo leo cầu

Trong tuần 11.12.2017 tôi tập 03 buổi tempo leo cầu Nguyễn Chí Thanh. Mục đích là tập cho giải HK100 vào 27/01.2018. Vì là...

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT