Pace

    0

    Pace là thuật ngữ chỉ tốc độ trong chạy bộ hoặc trong bơi lội. Trong chạy bộ pace được tính bằng số phút (min) trên mỗi km hoặc mỗi dặm (1 mile = 1.6km). Trong giới chạy bộ tại Việt Nam thì đơn vị sử dụng phổ biến là min/km. Ví dụ nói chạy pace 5:30 thì sẽ được hiểu là chạy mỗi km mất 5 phút 30 giây tương đương di chuyển với vận tốc khoảng 10.9 km/h.

    Trong bơi lội pace được tính bằng thời gian di chuyển cho mỗi 100m. Ví dụ nói bơi pace 2 thì sẽ được hiểu là trung bình 100m bạn bơi mất 2 phút.